Д-р Йорданов разказва за трайното лечение на аксиларна хиперхидроза в предването „Код 11-13“ на телевизия BiT